Play Video

SNIEGTIE PAKALPOJUMI

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

JAUNBŪVE

Piedāvājam pilna profila būvniecības pakalpojumus, sākot ar jaunbūves celtniecību. Mums uzticētie projekti tiek realizēti, iekļaujot piemērotākos un izdevīgākos energoefektivitātes risinājumus.

INŽENIERTEHNISKĀ BŪVE

Realizējam inženiertehniskas nozīmes projektus, kur katrā izmantojam metodes un tehnoloģiskos risinājumus, vadoties pēc konkrētā objekta specifikas.

REKONSTRUKCIJA

Ēku rekonstrukcijai nav tikai estētiska nozīme – tas ir arī viens no energoefektivitātes paaugstināšanas paņēmieniem. Ar rekonstrukcijas palīdzību tiek paildzināts ēkas mūžs, uzlabots kopējais mikroklimats telpās, ēka kļūst vizuāli pievilcīgāka un vairumā gadījumu labāk iekļaujas apkārtējā vidē. Viens no būtiskākajiem ieguvumiem – ievērojams ilgtermiņa siltumapgādes izmaksu samazinājums.

PĀRBŪVE

Gan iekšējie pārbūves pakalpojumi dzīvokļos vai privātmājās, gan ārēja pārbūve, mainot ēkas apjomu un konstrukcijas. Kvalitatīvi veikta pārbūve nodrošina objekta optimālāku izmantošanu atbilstoši mērķim un var uzlabot objekta energoefektivitāti.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA

Piedāvājam individuāli pielāgotus tehnoloģiskus risinājumus, kuri palīdzēs uzlabot ēkas energoefektivitāti. Pamatā tas nozīmē siltuma un elektrības patēriņa samazinājumu. Būtiskākais energoefektivitātes ieguvums ir izmaksu samazinājums ilgtermiņā. Svarīgi, ka runa ir ne tikai par privātīpašnieka ieguvumiem, bet arī preču un pakalpojumu pircēju ieguvumu, ja energoefektīvi risinājumi tiek ieviesti ražotnēs vai pakalpojumu sniegšanas vietās.

ENERGOEFEKTĪVA APGAISMOJUMA IZBŪVE

Piedāvājam energoefektīvus apgaismojuma risinājumus, pielāgotus katram klientam individuāli. Energoefektīvs apgaismojums ļauj ne tikai ietaupīt finansu resursus, bet arī ievērojami saudzē vidi, piemēram, ievērojami samazinot izlietoto kvēlspuldžu daudzumu.

ANGĀRU BŪVNIECĪBA

Piedāvājam pilna profila pakalpojumus angāru būvniecībā, iekļaujot pamatu izbūvi, nesošo, ārsienu un jumta konstrukciju izbūvi, komunikāciju izbūvi un objekta labiekārtošanu. Angāra tipa būves būs energoefektīvs risinājums savu siltumizolācijas īpašību un salīdzinoši zemo būvniecības izmaksu dēļ.

VENTILĒJAMĀS FASĀDES IZBŪVE

Piedāvājam arī ventilējamo fasāžu izbūvi dažādu sarežģītības pakāpju būvēm. Ventilējamā fasāde ir viens no energoefektivitātes risinājumiem, kas sastāv no 3 posmiem, no kuriem viens ir siltumizolējošs slānis, nodrošinot ēkas siltumizolāciju. Šādās ēkās vienmērīga telpu temperatūra ir noturīgāka neatkarīgi no sezonas.

SILTINĀŠANA

Siltināšana ir viens no būtiskākajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas soļiem. Tā ļauj ievērojami samazināt izmaksas par apkuri, kā arī notur telpu temperatūru vienmērīgāku.

LOGU UN DURVJU IZBŪVE

Kvalitatīvu logu un durvju izbūve veicina objekta energoefektivitāti, un ir ieguvums gan estētiskā, gan drošības ziņā.

ATSAUKSMES